Kabinet za biološku sigurnost

  • BSC Series Ventilated Type (B2)

    Ventilirani tip BSC serije (B2)

    Koristi se u mikrobiološkim, biomedicinskim, laboratorijama za biološku sigurnost i drugim laboratorijama za zaštitu biološke sigurnosti. Napredna tehnologija pročišćavanja vazduha i dizajn ormara sa negativnim pritiskom pružaju zaštitu uzorcima ljudi i okolini. Spriječiti širenje štetnih čestica i aerosola.

  • BSC Series In-room Circulated Type (A2)

    Kružni tip BSC serije (A2)

    Koristi se u mikrobiološkim, biomedicinskim, laboratorijama za biološku sigurnost i drugim laboratorijama za zaštitu biološke sigurnosti. Napredna tehnologija pročišćavanja vazduha i dizajn ormara sa negativnim pritiskom pružaju zaštitu uzorcima ljudi i okolini. Spriječiti širenje štetnih čestica i aerosola.