VHP sterilizacija

  • VHP Sterilization

    VHP sterilizacija

    BDS-H serija difuznog dezinfektora vodonik-peroksida koristi gas vodonik-peroksid kao sredstvo za dezinfekciju i sterilizaciju. Pogodno za dezinfekciju plinova u zatvorenim prostorima, površinama cijevi i opremi.